Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?

Evje og Hornnes kommune skal velge meddommere for Agder tingrett, Agder lagmannsrett, Agder jordskrifterett og skjønnsmedlemmer. Valget gjelder for perioden 01.01.25 til 31.12.28. 

Er dette noe for deg? Da må du huske å søke innen 15. april 2024.

Hvor mange trenger vi?

Evje og Hornnes kommune må velge og melde inn følgende til domstolen:

 • Seks lagrettsmedlemmer til Agder lagmannsrett (tre kvinner og tre menn)
  • Siden flere av de som ble valgt i forrige periode ønsker å fortsette, har vi nå behov for to menn.
 • 16 meddommere til Agder tingrett (åtte kvinner og åtte menn)
  • Siden flere av de som ble valgt i forrige periode ønsker å fortsette, har vi nå behov for to kvinner og én mann.
 • To meddommere til Agder jordskifterett (én kvinne og én mann)
  • Her trenger vi nå én mann.
 • Fem skjønnsmedlemmer 
  • Her trenger vi tre personer. Disse kan gjerne være jordskiftemeddommere også.

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller disse kravene til de som skal bli meddommer:

 • Du være mellom 21 og 70 år når utvalgsperioden starter 1. januar 2025. 
 • Det er ingen utdannings- eller inntektskrav, men du må kunne snakke og forstå norsk. 
 • Du må enten ha norsk eller nordisk statsborgerskap, eller ha vært registrert som bosatt i Norge de siste tre årene. 
 • Du må ha stemmerett og være folkeregistrert i Evje og Hornnes kommune på valgdagen.
 • Det er en stor fordel om du som meddommer kan bruke enkle digitale verktøy.

Hvem kan ikke bli meddommer?

Noen straffereaksjoner fører til at du ikke kan være meddommer, og du kan ikke bli meddommer dersom du er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling, eller er i konkurskarantene. 

Les mer om hvem som kan og ikke kan velges som meddommere på www.domstol.no.

Dine rettigheter som meddommer

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Slik søker du

Ønsker du å bli meddommer eller skjønnsmedlem? Da må du fylle ut dette digitale skjemaet:

Søknad om å bli meddommer og skjønnsmedlem for perioden 2025-2028

Søknadsfrist

Frist for å søke er 15. april 2024.