Priser og gebyrer

På denne siden finner du oversikt over priser og gebyrer for tjenester i kommunen. De fleste prisene endres hvert år. Da oppdateres de også på denne siden.

Alkohol og tobakk

Barnehage og skole

Helse, omsorg og sosiale tjenester

Kultur og fritid

Leie av kommunale lokaler og tilbud

Plan, bygg og eiendom

Tekniske tjenester