Bekjempelse av fremmede arter - slik gjør du det

Det er sommer og tid for å bekjempe fremmede planter. Fremmede planter truer naturmangfoldet, blant annet ved at de utkonkurrerer de artene som naturlig hører hjemme i vår natur. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning er en tverrsektoriell oppgave. Det betyr at både grunneiere, hageeiere, kommune, utbyggere og andre har et ansvar.

Regler for fremmede arter

Har du fremmede plantearter i hagen din? På denne nettsiden kan du se hvilke regler som gjelder for fremmede planter i hagen:   

Unngå spredning av fremmede arter fra hagen din - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Slik fjerner du lupiner

Mange synes lupiner er fine, men vet du at de kan være svært skadelige for naturen? De sprer seg fort og fortrenger andre blomsterarter. Siden 2016 har det vært forbudt å selge og plante ut lupiner i Norge. Statsforvalteren i Trøndelag har laget en fin beskrivelse av hva du kan gjøre for å fjerne lupiner i ditt nærområde:

Bekjempelse av lupin (statsforvalteren.no) 

Lever alltid avfall fra fremmede arter til godkjent mottak for å unngå spredning i naturen. Hvis det er mindre mengder kan du kaste det i din restavfallsdunk.

Oversikt over fremmede arter 

Her finner du liste over hvilke arter som kan være skadelige når de spres til naturen: 

Fremmedartslista 2018 (artsdatabanken.no)

Hvis du finner noen fremmede arter i sommer, så kan du rapportere disse på denne nettsiden:

Rapporter fremmede arter i artsdatabanken (artsdatabanken.no)

Takk for innsatsen

Din innsats er viktig for at vi får bevart naturmangfoldet i Evje og Hornnes. Takk for at du bidrar, og spre gjerne ordet!