Beredskap

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Hensynet til liv, helse, miljø og eiendom står sentralt.

Se vår plan for kriseledelse (PDF, 2 MB)