Psykososialt kriseteam

Kommunens psykososiale kriseteam gir støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker som er i krise etter å ha opplevd traumatiske hendelser.

Hvordan varsle kriseteamet?

Varsling av kriseteamet skjer via kommunen eller politiet. 

Enhetsleder helse er første kontaktpunkt. Er denne personen utilgjengelig, er det enhetsleder omsorg som skal kontaktes. 

Du kan også ringe kommunen i åpningstiden mandag-fredag 09:00-15:00 for å få hjelp til å nå rett person. 

Leder av kriseteamet

Leder av psykososialt kriseteam er May-Britt Hegghaug, som til vanlig er ansatt i kommunens avdeling for psykisk helse og rus.