Om kommunen

Kommunens visjon og verdier

I kommuneplanens samfunnsdel blir kommunens visjon og verdier fastsatt. Den overordnede målsetningen vår er å “videreutvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder”.  
Visjonen vår er “Hjertet i Agder”. 
Verdiene våre er åpenhet, trygghet, engasjement og utvikling. 

Gå til kommuneplanens samfunnsdel