Velkommen til
Evje og Hornnes

Her er våre nye nettsider!

Hjelp oss å bli bedre

Vi har lansert nye nettsider. Kanskje oppdager du feil eller mangler?
Gi oss gjerne ris og ros, så vi kan bli bedre!

Bli kjent med våre tjenester

Offentlig ettersyn av årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan for 2024-2027

“Budsjettet for 2024 legger opp til en stabil drift og til å sikre gode tjenester til kommunens innbyggere. Framover blir det viktig å ha fokus på disse hovedtrekkene: befolkningsutvikling og endringer i befolkningssammensetningen, digitalisering og digital transformasjon, klima og samfunnssikkerhet og beredskap.”

Tirsdag 28. november behandlet formannskapet kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 samt økonomi- og handlingsplan for perioden 2024-2027. Disse legges nå ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14. desember. Frist for innspill er 13. desember.

Se formannskapets innstilling til budsjett og planer her

Er du forberedt dersom noe uforutsett skulle skje?

Ved hendelser og kriser som rammer mange, er det viktig at du allerede har det du trenger for å klare deg selv. Da bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først. På den måten er du en del av Norges beredskap. 

Les mer på våre beredskapssider

Politikk og innsyn

Vil du være med å påvirke i ditt lokalsamfunn? Følg med på hva som skjer i kommunen, si meningen din om planer og følg med på prosjekter. Du finner også planer og reglementer som kommunen styres etter her.

Les mer om politikk