Bygge, rive eller endre

Finn svar på det du lurer på på nett

Har du spørsmål om du må søke eller hvordan du søker, anbefaler vi deg å ta en titt på veiledningene fra Direktoratet for byggkvalitet

Har du spørsmål til kommunens saksbehandlere, kan du gjøre dette på e-post: byggesak@e-h.kommune.no. Da blir din henvendelse registrert og den kan følges opp. Det gjør også at vi får færre telefoner og mer tid til å behandle byggesaker. 

NB: Når det gjelder ferdige søknader og meldinger om bygg som skal behandles, må disse sendes til kommunens postmottak for å bli registrert i vårt sak- og arkivsystem.