Slik søker du

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis. 

Sett deg inn i hvilket ansvar du har som tiltakshaver i et byggeprosjekt:
Tiltakshavers ansvar - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Kart

Byggetiltaket skal tegnes inn på situasjonskartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarselet og søknaden til kommunen.

Situasjonsplan kan bestilles via nettbutikken e-Torg eller du kan lage den selv i kommunekartet.

Du finner også mye informasjon om din eiendom på MinEiendom.

Søknad om mindre byggeprosjekter

Du kan selv søke om og utføre mindre byggetiltak, men du må selv sjekke om du har lov til å gjøre dette. Les mer om tiltak du kan utføre selv i plan- og bygningsloven § 20-4 og byggesaksforskriften kapittel 3.

Søknadsskjema

På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside finner du alle skjema du trenger:

Skjema for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter.

Søknad om større byggeprosjekter

Hovedregelen er at et kvalifisert foretak skal gjennomføre tiltak etter plan- og bygningsloven.

Et foretak må søke om tillatelse, prosjektere og utføre tiltaket. Det er mulig for deg (tiltakshaver) som eier å overta hele eller deler av ansvaret. Da har du selvbyggeransvar:  

Veiledning om når du kan søke om selvbyggeransvar og hvilket ansvar du har.

Oslo kommune har laget en veiledning om rollene i en byggesak og hvem som gjør hva i byggesaken din:
Les rolleveilederen her. (PDF, 643 kB)

Søknadsskjema

På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside finner du alle skjema du trenger:

Skjema for søknad om personlig ansvarsrett
Skjema for søknad om større byggeprosjekter

Nabovarsel

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem. 

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg. 

Slik finner og varsler du naboene.

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send: 

Søknaden sendes digitalt via Direktoratet for byggkvalitet eller direkte til oss via postmottaket vårt.