E-Torg: nettbutikk for eiendomsinformasjon

Evje og Hornnes kommune bruker, sammen med de andre kommunene i Setesdal, selvbetjeningsløsningen e-Torg. E-Torg er kommunens egne døgnåpne nettbutikk for salg av kart, eiendomsdata og byggesakstjenester, og har alltid kommunens mest oppdaterte og offisielle data.

Gå til e-Torg

Her kan du kjøpe blant annet:

  • grunnkart 
  • arealplaner 
  • ortofoto-flyfoto 
  • 3D-modell 
  • meglerpakke 
  • nabovarsling (liste og skjema) 
  • E-nabovarsel 
  • situasjonskartpakke for byggesak

E-Torg er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer, og du er dermed ikke avhengig av Servicekontorets åpningstider for å finne informasjonen du trenger.