Plan, bygg og eiendom

MinEiendom - relevant informasjon om din eiendom

MinEiendom er en portal hvor du får innsyn i eiendomsopplysninger, kart, bygninger, kommunale gebyr, vann og avløp, renovasjon, vannmåler, feiing og saksdokumenter fra 2013 og tidligere. Data hentes fra Grunnboken, Matrikkelen og Evje og Hornnes kommunes egne systemer. 

Gå til MinEiendom