Ledige kommunale boligtomter

Går du med byggeplaner? I Evje og Hornnes kommune er det god tilgang på fine boligtomter. 

Ledige tomter i Kjersti Park på Evje

Tomter til eneboliger

Kart som viser oversikt over ledige kommunale tomter. - Klikk for stort bilde
Tomter til eneboliger i Kjersti Park
Adresse Gnr/bnr Størrelse på tomta Pris
Kjersti Park 18 50/405 506 m2 250.000,- Reservert frem til 31. august 2024.
Kjersti Park 20 50/478 821 m2 450.000,- Reservert frem til 31. august 2024.
Kjersti Park 21 50/481 1163 m2 500.000,- Reservert frem til 31. august 2024.

Mer informasjon om tomtene

På nettsiden www.arealplaner.no finner du informasjon som for eksempel:

 • Kart
 • Gjeldende bestemmelser
 • Diverse plandokumenter
 • Planbehandlinger 
 • Dispensasjoner
 • Planforhold

Gå til plandokumenter for Kjersti Park

Ledige tomter i Hornåsen på Hornnes

Tomter til frittliggende småhusbebyggelse

Kart som viser oversikt over ledige kommunale tomter. - Klikk for stort bilde

 

 

 

Tomter til eneboliger Hornåsen
Tomtnummer Størrelse på tomt Pris
A1-4 1087 m2 315.000,-
A1-2 1038 m2 Til salgs, privat eier
A2-1 850 m2 235.000,- 
A2-2 1010 m2 265.000,- Reservert til 1. juni 2024
A2-3 1240 m2 295.000,- Reservert til 1. juni 2024
A3-1 1200 m2 305.000,-
A3-2 1040 m2 325.000,-
A5-1 950 m2 255.000,-
A6-2 1120 m2 295.000,- Reservert til 9. mai 2024

Mer informasjon om tomtene

På nettsiden www.arealplaner.no finner du informasjon som for eksempel:

 • Kart
 • Gjeldende bestemmelser
 • Diverse plandokumenter
 • Planbehandlinger 
 • Dispensasjoner
 • Planforhold

Gå til plandokumenter for Hornåsen

Tilleggskostnader

I tillegg til tomtepris kommer gebyrer for oppmåling, dokumentavgift på skjøte og tinglysningskostnader. I forbindelse med bygging kommer det gebyr på tilkobling av VA samt saksbehandlingsgebyr for byggesaken.

Tomter til salgs via private utbyggere

I tillegg til de kommunale boligtomtene, er det flere boligtomter til salgs privat i Evje og Hornnes. Blant annet i Oddeskogen på Evje og i Hornåsen på Hornnes. Ta direkte kontakt med utbygger for nærmere informasjon om disse.

I disse områdene ligger de ledige kommunale tomtene