Motorferdsel i utmark og vassdrag

Regelverket for motorferdsel i utmark tillater nødvendig kjøring til anerkjente nytteformål, men den tillater ikke unødvendig og fornøyelsespreget kjøring. Les under for å se hva som krever godkjennelse fra kommunen. 

Hva krever godkjennelse?

Slik søker du

Det elektroniske søknadsskjemaet “søknad om motorferdsel i utmark” skal benyttes:

Søk om motorferdsel i utmark

Vedlegg

  • Kart med inntegnet kjørerute/landingsplass.
    Kart kan lages her
  • Ved søknad om transport for funksjonshemmede skal det, i tillegg til kart, vedlegges legeerklæring som ikke er eldre enn seks måneder.

Tillatelsen følger person, noe som betyr at alle som tenker å benytte et kjøretøy må sende inn egen søknad. 

Regelverk

Loven gjelder motorferdsel med bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Landing og start med motordrevet luftfartøy.

Motorferdselloven
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Lokale retningslinjer:
Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker 2020 - 2024 (PDF, 563 kB)