Hjelp før du søker

Vi har generell veiledningsplikt innenfor byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Vi kan opplyse om krav og forutsetninger jf. plan- og bygningsloven (pbl) og de offentlige rammebetingelsene for tiltaket - lov, forskrift og arealplan. 

Vi kan ikke hjelpe deg med utforming av søknader og/eller prosjekter. Vi kan heller ikke forskuttere utfallet av behandlingen av din sak.

Litt hjelp før du kontakter oss

Byggesak-e-posten vår

Ved å sende e-post til byggesak@e-h.kommune.no kan du få svar på spørsmål om for eksempel søknadsreglene, og få hjelp til å finne frem til hvilke regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan.

Husk å ta med følgende informasjon i e-posten du sender oss: 

  • Navnet ditt
  • Telefonnummer
  • Gårds- og bruksnummer til eiendommen det gjelder
  • Kort beskrivelse av saken

Forhåndskonferanse

Hva er en forhåndskonferanse?

Det er et avklaringsmøte mellom tiltakshaver (og eventuelt den som tiltakshaver ønsker å engasjere som ansvarlig søker) og kommunen. 

Hva er tema på møtet?

Hensikten er å få belyst aktuelle problemstillinger, krav og forutsetninger jf. plan- og bygningsloven, knyttet til det arbeidet (tiltaket) du ønsker å søke om.  

Forhåndskonferansen skal klarlegge de offentlige rammebetingelsene for tiltaket, slik disse fremgår av lov, forskrift og arealplanbestemmelser. Blant annet: 

  • arealplanstatus 
  • eventuelt dispensasjonsbehov
  • forhold til andre myndigheter
  • saksbehandlingsfrist
  • behandlingsgebyr

Vi kan ikke hjelpe med utforming av søknad, prosjektering/utforming av tiltaket og/eller si noe om utfall av en eventuell søknadsbehandling. 

Hva koster det?

Forhåndskonferanse er gebyrbelagt, se "Priser og gebyrer".