Før du bygger

Alle arealer i kommunen er omfattet av en arealplan. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Før du bygger må du sjekke hva som gjelder i ditt område. Når du har funnet ut hvilke planer som gjelder må du sjekke om du må søke om byggetillatelse.

Hva er kommuneplan?

Kommuneplanen er den viktigste arealplanen. Den gjelder for hele kommunens areal og bestemmer hva de ulike delene av kommunen skal brukes til. Plan blir vedtatt av kommunestyret. Den revideres hvert fjerde år og i denne prosessen kan du komme med innspill til endringer. 

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og planbestemmelser. 

Vedtatt kommuneplan

Generelt om kommuneplan

Hva er reguleringsplan?

Gjelder en avgrenset del av kommunen. Den kan være gammel eller ny. En reguleringsplan gjelder til den blir opphevet, uansett hvor gammel den er. 

Vedtatte reguleringsplaner 

Reguleringsplaner under arbeid

Generelt om reguleringsplaner