Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningslovgivningen (pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din.

Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om.

Benytt veileder slik at du kan kontrollere om du må søke eller ikke ved oppsett av frittliggende bygning eller tilbygg/terrasse.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen - dvs. plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser.

Hvis tiltaket er i strid med reglene så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Ønsker du å bygge uten å søke må du selv utføre lovlighetskontrollen:
Bygge en bod - eksempel på lovlighetskontroll
Du må også registrere bygget når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med oss ved å sende en e-post til byggesak@e-h.kommune.no hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden.

Slik søker du

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.

Bygg nær strømlinjer og anlegg

Hvis du skal bygge nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg.

Ta kontakt med Agder Energi Nett AS og les mer om kravene på deres nettside
Se også kommunens kartløsning for å få oversikt over byggeforbudssonene i nærheten av høyspentanlegg.