Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.

Søknad om ferdigattest (pdf)
Søknad om midlertidig brukstillatelse (pdf)

Registrering av små byggetiltak

Byggetiltak som ikke krever søknad må registreres når de er ferdig.

Slik melder du dette til kommunen (dibk.no)