Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom, er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden. Med “deling av eiendom” mener vi opprette ny grunneiendom, opprette festetomt og overføre areal.

Slik søker du

Situasjonskart

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet inn ditt forslag, har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Situasjonsplan kan bestilles via nettbutikken e-Torg eller du kan lage den selv i kommunekartet.

Gårdskart på Nibio

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei (byggesaksforskriften §5-2, plan- og bygningsloven §21-3).

Du kan bestille naboliste via vår nettbutikk e-Torg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send inn: