Klage på vedtak

  • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket.
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet.
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
  • Med mindre kommunen endrer vedtaket, sendes klagen til Statsforvalteren i Agder.
  • Statsforvalteren avgjør klagen.

Hvor skal klagen sendes?

Du kan sende klagen i posten eller som e-post. Du kan også levere klagen på kommunens servicekontor på Evjemoen, enten i åpningstiden kl. 08:00-15:00 på hverdager, eller i postkassen på utsiden hovedinngangen. 

Postadresse: 

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

E-post:

post@e-h.kommune.no