Behandlingstid

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker. 

Vi har dessverre ikke en digital løsning hvor du kan følge saken din.

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker

  • Forhåndskonferanser

3 uker

  • Igangsettingstillatelser
  • Midlertidig brukstillatelser
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.

12 uker

  • Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan. Fristen utløper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter.

Les mer om tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling på lovdata.no: 

Byggesaksforskriftens kap. 7. - tidsfrister for saksbehandling