Kunngjøringer og høringer

Melding om vedtak - Detaljregulering for Nils Heglands veg 11, planID 202301

Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 25. april 2024, sak 35/24, Detaljregulering for Nils Heglands veg 11, planID 202301. 

Artikkelliste