Offentlig høring og ettersyn - forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok 25.01.2024 å legge forslag til planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034 ut til offentlig ettersyn. Forslagene sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn i 6 uker.

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 12. mars 2024.

Artikkelliste