Befolkningsvarsling

I Evje og Hornnes kommune bruker vi aktivt vår nettside og facebookside til å varsle innbyggere dersom noe skulle skje. I spesielle tilfeller, kan vi også bruke SMS-varsling.

Våre kanaler

 • Nettside: www.e-h.kommune.no
 • Facebookside: facebook.com/ehkommune
 • SMS-varsling: Du får en melding på telefonen din fra "EHkommune". Vi har også mulighet til å sende denne meldingen som en talemelding og som e-post.

Kommunens SMS-varsling

Evje og Hornnes kommune har mulighet til å varsle befolkningen via SMS/e-post/talemelding, dersom det skulle være behov for det. For eksempel ved kriser og uforutsette hendelser.

Evje og Hornnes kommune bruker varslingsløsningen fra Varsling24. Dette er et viktig verktøy i kommunens beredskapsarbeid. 

Eksempler på når kommunen sender SMS-varsel:

 • Dersom husstander trenger å få informasjon om at de mister vannet en periode eller at det er brudd på vannledning
 • Dersom man trenger publikums hjelp i for eksempel leteaksjoner
 • Dersom vi trenger å nå en spesifikk målgruppe som ikke er på internett
 • Dersom vi er avhengig av at publikum følger gitte råd, for eksempel smittevernråd/forbud under pandemien.
 • Ved andre eventuelle lokale kriser/hendelser 

Les mer om varslingsløsningen vår her.

Nasjonalt nødvarsel på mobil

I 2023 ble også en nasjonal varslingsmulighet lansert: Nødvarsel.

Dette er norske myndigheters verktøy for å nå befolkningen ved akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet.

Eksempler på når myndighetene sender nødvarsel:

 • Ekstremvær som truer liv og helse
 • Radioaktivt utslipp
 • Alvorlig terror
 • Angrep mot Norge / krig truer
 • Ander ulykkes- og katastrofesituasjoner

Les mer om nasjonalt nødvarsel her.