Planlegging store arrangement

Planlegger du, din organisasjon eller samarbeidspartner et større arrangement ute eller inne, i Evje og Hornnes kommune? Kjenner du til hva du trenger av tillatelser for å gjennomføre? Har du en plan på hva som må iverksettes av tiltak om noe skulle gå galt under arrangementet?

Sjekkliste og skjema for sikkerhetsplan ved store arrangement

På Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin nettside, dsb.no,  finner du en veileder som gir informasjon om hva du må gjøre av forarbeid for å kunne gjennomføre et sikkert og lovlig arrangement. Husk at med god planlegging, er halve jobben gjort! Vær derfor ute i god tid med søknader om tillatelser og lignende, for å være sikker på at du får svarene før arrangementet skal gjennomføres:

Se "Veileder for sikkerhet ved store arrangementer" (dsb.no)

Meld fra til kommunen

Store arrangementer bør alltid meldes til kommunen, slik at arrangementet er kjent, og kommunen kan ha beredskap om noe alvorlig skulle skje.

Ta gjerne kontakt med kommunens kontaktperson for store arrangementer for veiledning knyttet opp mot ditt arrangement.