Nyttige nettsider

Her finner du noen utvalgte kilder til informasjon innen beredskapsområdet.

Informasjon til befolkningen i kriser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine nettsider​​​​​​

Statsforvalteren i Agder sine nettsider

Atomsikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine nettsider

Naturfarevarsler

Varsom.no - nettside som holdes oppdatert av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Strøm: Agder Energi Nett

Kart som viser pågående og planlagte strømstanser i Agder-fylkene

Trafikk: Statens vegvesen

Trafikkmeldinger (her kan du også sortere på fylker)

Kartbasert trafikkmeldingstjeneste