I beredskap for kommunens innbyggere

De stiller opp i tide og utide. Klare til å gjøre en innsats for andre, når det skulle være behov. Hjelpen fra de frivillige er uvurderlig om en krise skulle oppstå.

1. november 2022 signerte ledere for Evje og Hornnes Røde Kors og Evje og Hornnes sanitetsforening avtaler som forlenger beredskapssamarbeidet mellom de frivillige organisasjonene og Evje og Hornnes kommune i fem nye år.

Bilde av kommunedirektør Frantz Are Nilsen, beredskapsleder og nestleder for Evje og Hornnes sanitetsforening, Wenche Skaiå og Asta Moen, leder for Evje og Hornnes Røde Kors, Karina Lislevand, og beredskapskoordinator i kommunen, Dag Haugland.  - Klikk for stort bildeFra venstre: kommunedirektør Frantz Are Nilsen, beredskapsleder og nestleder for Evje og Hornnes sanitetsforening, Wenche Skaiå og Asta Moen, leder for Evje og Hornnes Røde Kors, Karina Lislevand, og beredskapskoordinator i kommunen, Dag Haugland. Evje og Hornnes kommune

- De er en kjemperessurs for lokalsamfunnet, og bidrar til at vi klarer å håndtere hendelser på en måte vi ikke hadde klart uten dem, understreket kommunedirektør Frantz Are Nilsen da partene møttes i kommunehuset på Evjemoen 1. november 2022.

Formålet var å forlenge avtalene om det gode samarbeidet kommunen og de frivillige har i beredskapssammenheng. Skulle det skje noe, ønsker de å bidra der de trengs.

- Kommunen er avhengig av samarbeidet og engasjementet til de frivillige. Det gjelder både når vi er i vanlig drift og ikke minst når kriser oppstår. I en tid med stadig økende behov for beredskap, er det godt å kjenne på at vi har dyktig bistand fra frivillige tilgjengelig, sier kommunedirektøren.

Beredskap i fokus

Evje og Hornnes sanitetsforening er en organisasjon med 15 aktive medlemmer, og ca. 70 medlemmer til sammen i kommunen. Samarbeidsavtalen de har med kommunen ble første gang inngått i 2009. Deres hovedformål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet, blant annet under hendelser som krever beredskapsarbeid.

- Beredskapsarbeidet har alltid vært en viktig del av organisasjonen vår, sier beredskapsleder for Evje og Hornnes sanitetsforening, Wenche Skaiå.

- For medlemmene våre er drivkraften å kunne gi til andre. Det å være til nytte for noen som trenger det, og på den måten gjøre en forskjell.

Hun forklarer at mange av medlemmene har relevant yrkesbakgrunn. Til sammen kan foreningen bidra med mye kompetanse når det gjelder omsorg for mennesker.

Dette er noe de fleste innbyggere har fått med seg fra håndteringen av pandemien og arbeidet med å få vaksinert alle mot koronaviruset. Da stilte Evje og Hornnes sanitetsforening opp som støttepersonell hver gang kommunen rigget for massevaksinasjon. De tok imot innbyggerne, veiledet og passet på dem.

For den innsatsen, og for deres ellers viktige arbeid for fellesskapet, mottok de tidligere i år kommunens frivillighetspris.

Alltid på plass

Evje og Hornnes Røde Kors er en aktiv organisasjon med ca. 25 aktive medlemmer lokalt, som jevnlig bidrar med sin ekspertise på oppdrag. Enten det er for politi, redning, kommune eller andre. De har spesialutstyr og mannskap med høy kompetanse til rådighet, og kan bistå kommunen innen blant annet førstehjelp, helse- og omsorgsoppgaver, redningsoppdrag, evakuering og delta i psykososialt kriseteam.

Det har alltid vært et beredskapssamarbeid mellom Røde Kors og kommunene, i hele landet.

Jobber for innbyggernes sikkerhet

Begge organisasjonene signerte nå avtale for videreføring av beredskapssamarbeidet med Evje og Hornnes kommune for en femårsperiode.

I avtalen pekes det på at kommunene oppfordres til å inngå avtaler med relevante aktører, for eksempel frivillige lag og foreninger. Dette er for å styrke samarbeidet om beredskap lokalt, og dermed ivareta innbyggernes sikkerhet på best mulig måte.

- De frivillige bidrar med viktig kompetanse inn i beredskapsarbeidet og er spesialisert innen sine felt, sier Dag Haugland, beredskapskoordinator i Evje og Hornnes kommune.

- Det gjør at, sammen, utfyller vi hverandre bra.

- Sammen er vi best, korrigerer lederne av de frivillige organisasjonene med et smil.

 

Ønsker du å bli frivillig?

De frivillige organisasjonene i kommunen, deriblant både Evje og Hornnes Røde Kors og Evje og Hornnes sanitetsforening, ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

- Det er sosialt og givende arbeid. Alt vi får inn, går ut igjen til lokalsamfunnet, sier nestleder i sanitetsforeningen, Asta Moen, og legger ikke skjul på at nye medlemmer fra den yngre garde er spesielt kjærkomne.