Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som vil kunne redusere omfanget av skader som følge av krigshandlinger. I Norge finnes det to kategorier tilfluktsrom: offentlige og private. I Evje og Hornnes kommune er det ingen offentlige tilfluktsrom, men en del private. For eksempel ved skoler, institusjoner og større bygg.  

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap.

Ansvar for tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området hvor tilfluktsrommet ligger. Kommunen som tilfluktsrommet ligger i, er eier av rommet og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon. De er primært bygget i byer og større tettsteder. Det er ingen i Evje og Hornnes kommune.  

Private tilfluktsrom

Private tilfluktsrom er beregnet for dem som normalt oppholder seg på eiendommen eller i bygget. Det kan for eksempel være i kontorbygninger, skoler og butikker. Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fredstid, og klargjøre og drifte rommet ved beredskap. Det er flere slike private tilfluktsrom i Evje og Hornnes kommune.

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, som for eksempel krig. Dersom det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet via SMS/internett/radio/TV/media. 

Krav til tilfluktsrom

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i seks timer. Rommene er ikke beregnet for øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

Hva er egentlig et tilfluktsrom? Og hvilke krav er det til rommene?

På Sivilforsvarets nettside, sivilforsvaret.no, finner du informasjon om rommene og svar på ofte stilte spørsmål om tilfluktsrom:

Sivilforsvaret om tilfluktsrom

I "Forskrift om tilfluktsrom" på lovdata.no finner du blant annet alminnelige bestemmelser om tilfluktsrom, informasjon om plikt til å bygge tilfluktsrom, rommenes verneevne, tekniske krav m.m.

Forskrift om tilfluktsrom