Forslag om 12 timer gratis SFO også for 3. trinn

Utdanningsdirektoratet foreslår i en nasjonal høring å endre reglene om moderasjonsordningen om 12 timer gratis SFO til også å gjelde 3. trinn fra skoleåret 2024-2025. I dag gjelder ordningen for 1. og 2.trinn. Høringsfristen er 26. mars 2024. 

Dersom denne ordningen trer i kraft, så vil det i Evje og Hornnes gjennomføres ved at det på foreldrebetalingen trekkes fra inntil 12 timer per uke fra den oppholdstiden som elever i 3. trinn har tilbud om i SFO.

Satser for foreldrebetaling SFO 3. trinn blir da som for 1. og 2. trinn.

Høringen

Les høringen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider: 

Høring om utvidelse av ordningen med 12 timer gratis SFO for elever på 3. trinn