Har du hytte uten veg til døra?

Parkerer du et stykke unna og følger en sti fram til hytta? Eller ror du over et vann for å komme fram? Da vil vi høre fra deg!

Både for ambulanse, politi og andre er det viktig å vite hvor nærmeste atkomstpunkt til alle hytter er. For at GPS-systemene skal vise riktig, er det viktig at atkomstpunktet er nøyaktig beskrevet i eiendomsregisteret.

Parkering eller båtplass

Atkomstpunktet er det nærmeste stedet man kan komme fram i bil, som regel en parkeringsplass eller en båtplass.

Vi vet hvor hyttene ligger, men altså ikke hvor nærmeste parkerings- eller båtplass er. Vi håper nå at alle som har slike vegløse fritidseiendommer, sender oss den informasjonen vi trenger.

Dette trenger vi

  • Navnet ditt
  • Hyttas adresse og/eller gards- og bruksnummer.
  • Ei kartskisse som viser atkomstpunktet, du kan også oppgi koordinatene. Her kan du lage kartskisse.
  • Hvis atkomstpunktet er forskjellig sommer og vinter, må du oppgi begge.

Hvis hytta er synlig fra parkeringsplass, trenger du ikke å sende oss informasjon, men husk å sette opp et godt synlig adressenummerskilt. Er du i tvil, er det fint om du sender oss opplysningene.

Send opplysningene til

Send til e-post: dragana.zekic@e-h.kommune.no eller per post til: Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.