Lurer du på om du må fornye scooterløyvet ditt?

Har du scooterløyve i dag, står det på det hvor lenge det er gyldig. De fleste varer til mai 2024 – altså ut denne vintersesongen. 

Alle scooterløyver må fornyes ved ny kommunestyreperiode. Det er fordi det nye kommunestyret vedtar hvilke retningslinjer som skal gjelde for scooterløyver de neste fire årene. 

Vent med å søke

Du trenger ikke å søke om fornyelse før til sommeren/høsten. Søknader som kommer inn allerede nå, blir ikke behandlet før da. Da er de nye retningslinjene på plass, og søknadene behandles før ny vintersesong starter. 

Mer informasjon

På våre nettsider kan du lese mer om motorferdsel i utmark, og det er også her du søker om fornyelse til sommeren/høsten. Les mer her:

Motorferdsel i utmark og vassdrag