Nødvendig ombygging av kommunens renseanlegg på Fennefoss

I perioden 1. april - 19. mai vil avløpsvann fra renseanlegget på Fennefoss slippes ut i elva mindre renset enn vanlig. Det betyr at det kan være en noe høyere bakteriegrad i vannet enn normalt. Bading i elva sør for renseanlegget anbefales ikke i denne perioden.

Tiltaket er godkjent av Statsforvalteren, og er nødvendig for å få bedre rensing ved anlegget i framtida.

Les mer om dette på Statsforvalterens nettside:

Midlertidig utslippstillatelse for Fennefoss avløpsanlegg

Annonse i Setesdølen 7. mars