Ønsker du å få informasjonsskrivet vårt digitalt?

Evje og Hornnes kommune deler for tiden ut et ukentlig informasjonsskriv til pensjonister som inneholder forslag til aktiviteter i nærområdet og annen relevant informasjon fra kommunen og andre offentlige aktører. Informasjonsskrivet deles ut fysisk i samarbeid med Posten, og prosjektet heter “På dørterskelen”. Dersom du er nærstående til noen i målgruppen kan du nå bestille et digitalt abonnement på informasjonsskrivet.

Ønsker du å få digitalt abonnement på informasjonsskrivet? Klikk her for å registrere deg: 

Gå til posten.no

 

Om pilotprosjektet “På dørterskelen”

Du kan lese mer om prosjektet i en av våre tidligere artikler her:

Vi er testkommune i prosjektet “På dørterskelen”.