På let etter gode digitale hjelpere

Evje og Hornnes kommune er i gang med å etablere et tilbud om én-til-én datahjelp for de som kjenner behov for det. Tiltaket er en del av prosjektet «Digitale sammen», som skal styrke den digitale kompetansen til innbyggere som er usikre på bruk av data og smarttelefon. 

Bilde av leder for service, kommunikasjon og digitalisering, Astrid L. Andersen, og enhetsleder for kultur, Maya Hjertholm. - Klikk for stort bildeLeder for service, kommunikasjon og digitalisering, Astrid L. Andersen, og enhetsleder for kultur, Maya Hjertholm. Evje og Hornnes kommune

- For å få til et bra tilbud, trenger vi hjelp fra frivillige. Så dersom man føler at man mestrer å løse hverdagslige oppgaver digitalt, er «sånn tålig god» på data og smarttelefon, har litt god tålmodighet og har lyst til å hjelpe, så ønsker vi at du tar kontakt.

Trygge innbyggere

Leder for service, kommunikasjon og digitalisering i Evje og Hornnes kommune, Astrid L. Andersen, er én av to pådrivere i prosjektet. Sammen med enhetsleder for kultur, Maya Hjertholm, ønsker hun å hjelpe innbyggerne i kommunen til å løse oppgaver på en lettere måte. 

- Hverdagen og samfunnet blir mer og mer digitalisert. Målet er å gjøre det enklere for oss alle å kunne ordne ting selv. Dessverre er det mange som opplever den nye digitale hverdagen som vanskelig. Vi har tro på at mange kan bli tryggere, hvis de bare får litt hjelp og støtte underveis. 

- Og da trenger vi noen som kunne tenke seg å sette av litt tid til å gi én-til-én-hjelp, skyter Maya Hjertholm inn. Hun nevner også at de frivillige hjelperne vil få kurs og nødvendig opplæring i forkant. 

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål om rollen som digital veileder eller vil du melde din interesse, ring Astrid L. Andersen på telefon 41 04 98 98 eller send en e-post til astrid.andersen@e-h.kommune.no.

Om «Digitale sammen»

«Digitale sammen» ble startet opp i 2023, og er et samarbeid mellom kommunens avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering, bibliotek og frivilligsentral. Målet med prosjektet er å jobbe for digital inkludering og forebygge utenforskap. 

Prosjektet har fått støtte fra Kommunal- og distriktsdepartementet til å sette opp forskjellige aktiviteter og kurs som kan styrke digital kompetanse hos innbyggerne i Evje og Hornnes. Et av disse tiltakene er det som skal settes opp nå: én-til-én-datahjelp.