Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er nest best i landet

Grønt Punkt Norge skriver på sine nettsider om hvilke områder i landet med Plastretur-avtale, som er best på å kildesortere mest. De beste samler inn 14 kilo plastemballasje per innbygger - de dårligste 4 kilo. I denne oversikten kommer vårt renovasjonsselskap, Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS, på en imponerende 2. plass! 

Daglig leder i Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS, Svend Aage Petersen, takker alle abonnementene for den viktige jobben hver og en av de gjør med kildesortering i hverdagen.

Her er topp 5

  • 14 ,0 kilo per innbygger: Renovest IKS (Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke, Vinje)
  • 12,5 kilo per innbygger: Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland)
  • 12,2 kilo per innbygger: Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma)
  • 12,1 kilo per innbygger: Agder Renovasjon IKS (Arendal, Froland, Grimstad)
  • 12,1 kilo per innbygger: IRMAT (Hjartdal, Notodden, Midt-Telemark)

– Vi har potensiale for å bli enda bedre

I artikkelen til Grønt Punkt Norge skriver de dette om sølvvinneren, Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS: 

– Dette var en veldig hyggelig tilbakemelding, sier daglig leder Svend Aage Petersen i Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS.

I Setesdal har de innsamling av plastemballasje i 240 liter klar plastsekk og Petersen tror at det er flere faktorer som har vært avgjørende for det positive resultatet.

– Det store volumet på sekken gjør at det er tilstrekkelig med plass hos de fleste abonnenter. I tillegg har vi gått over til henting av restavfall hver 4. uke, noe som har økt utsortering av plast drastisk.

Nå vurderer det interkommunale selskapet å redusere hentefrekvensen på restavfall ytterligere.

– Selv om vi er blant landets beste på utsortering, viser plukkanalyser at innholdet i restavfallsdunken fortsatt består av rundt 30 prosent plastemballasje. Vi har derfor potensiale for å bli enda bedre, sier Petersen.

Les hele artikkelen

Artikkelen til Grønt Punkt Norge kan du lese i sin helhet på deres nettsider: 
Best til å kildesortere mest (igjen)

 

Hvem er Grønt Punkt Norge? 

Grønt Punkt Norge beskriver hovedmålet sitt slik:

“Hovedmålet til Grønt Punkt Norge og tilhørende returselskap, er å nå myndighetenes krav om materialgjenvinning, og dermed sørge for at ressursene våre brukes flere ganger. Vi bistår også medlemmer i å ta gode og bærekraftige emballasjevalg, som bidrar til en mer sirkulær økonomi. ”

Les mer på deres nettside www.grontpunkt.no