Søk om treningstid i idrettshall for skoleåret 24/25

Det er tid for å søke om treningstid i Evje flerbrukshall og i Otrahallen for skoleåret 2024/2025. Søknad om treningstid er samordnet for begge hallene. Dette er gjort for å få så god oversikt som mulig over hvem som ønsker treningstid, og få en så rettferdig tildeling som mulig (iht. gjeldende retningslinjer).

Slik søker du

Du søker om treningstid i Evje flerbrukshall og Otrahallen ved å fylle ut det elektroniske skjemaet “Søknad om treningstid i idrettshall”:

Søk her

Søknadsfrist

Fristen for å søke er 6. august 2024. Oversikt over tildelt treningstid i begge hallene vil være klart innen 1. september. 

Retningslinjer

  • Fastsettelse av treningstider skal formelt skje i eget vedtak i styret i Otrahallen AS.
  • Barn og unge skal ha prioritet i kjernetiden kl. 17.00 - 20.00.
  • Aktiviteter for barn og unge som er klare hallaktiviteter skal ha fortrinnsrett ved tildeling av treningstid.
  • Aktiviteter som gir mulighet til å aktivisere barn og voksne sammen/familieenhet skal vurderes som en aktivitet for barn og unge.
  • De som trenger treningstider både høst, vinter og vår har prioritet fremfor de som kun bruker hallen deler av sesongen.

Har du spørsmål?

For spørsmål angående tildeling, ta kontakt med Idrettsrådet v/ Tony Halsall på e-post: tony@otrail.no

For praktiske spørsmål, ta kontakt med Servicekontoret på e-post: post@e-h.kommune.no eller telefon 379 32 300.