Sende faktura til kommunen

Er du leverandør av varer og tjenester og skal sende oss faktura, ønsker vi at du sender fakturaen som EHF. Husk å merke fakturaen tydelig med navnet på den som har bestilt varen/skal attestere på fakturaen. 

Fakturaadresser EHF

Vi er fakturamottak for flere selskap. Husk å sende EHF-en til rett organisasjonsnummer:

  • Evje og Hornnes kommune: 964 966 109
  • Setesdal brannvesen IKS: 887 932 492
  • Setesdal miljø og gjenvinning IKS: 988 575 941
  • Evje og Hornnes Sokn: 976 992 407
  • Aust-Agder Museum og Arkiv: 986 088 695

Fakturaadresse e-post

Om dere ikke kan sende faktura som EHF, kan fortsatt faktura sendes til oss via e-post til adresse: 
faktura@e-h.kommune.no