Personvernerklæringer

Vi samler inn og behandler personopplysninger vi trenger for å utføre lovpålagte oppgaver, andre typer tjenester, og for å håndtere henvendelser vi får fra deg. For slik behandling skal det være en egen personvernerklæring. Den skal gi informasjon om hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger, og om rettighetene du har når vi gjør det.

Generell personvernerklæring

Her finner du vår generelle personvernerklæring.

Samleside for personvernerklæringer

Her finner du samlesiden for alle våre erklæringer knyttet til særskilte behandlinger.