Ordførerens side

Morten K. Haraldstad er ordfører i Evje og Hornnes kommune. Han representerer Kristelig folkeparti og ble valgt til ordfører 12. oktober 2023.

Her kan du blant annet se oversikt over ordførerens offisielle møter og oppgaver.

Ordføreren

Bilde av ordfører i Evje og Hornnes kommune Morten K. Haraldstad. Perioden 2023-2027. - Klikk for stort bildeOrdfører Morten K. Haraldstad (KrF). Evje og Hornnes kommune

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, og er kommunens rettslige representant. Ordføreren og varaordføreren velges av kommunestyret for fire år av gangen. Evje og Hornnes kommune har ordfører på heltid.

Ordførerens viktigste oppgaver er:

  • Å være møteleder for formannskap og kommunestyre.
  • Å representere kommunen ved ulike anledninger.
  • Å være bindeledd og formidler av synspunkter mellom folkevalgte og administrasjon.
  • Å være tilgjengelig for kommunens innbyggere og å følge opp enkeltsaker i den forbindelse.
  • Å være drivkraft i kommunens tiltaksarbeid.

 

 

Ordførerens kalender

Uke 15

Mandag 8. april

Møte i ungdomsrådet
Årsmøte Landbrukets dag
Møte fylkesordfører
Møte pensjonistforeninga

Tirsdag 9. april

Kurs: Medietrening og krisekommunikasjon

Torsdag 11. april

Samarbeidsmøte om samferdselssaker mellom Evje og Hornnes kommune og Agder fylkeskommune

Møte i planutvalget

Fredag 12. april

Styringsgruppemøte flerbruksplan Mandalsvassdraget

Uke 16

Mandag 15. april

Arbeidsutvalg - ordførere og kommunedirektører
Ordførerutvalg i forhold til møteplan

Tirsdag 16. april

Møte i formannskapet

Onsdag 17. april

Møte i Setesdal interkommunalt politisk råd (SIPR)
Møte i levekårsutvalget

Det tas forbehold om endringer i programmet. Dersom du ønsker mer informasjon om et arrangement, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor. 

 

Portrettbilde av varaordfører i Evje og Hornnes kommune, Finn Bjørn Rørvik (H). - Klikk for stort bilde

Varaordføreren

Varaordfører Finn Bjørn Rørvik (H) er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon, sykdom eller lignende.

Finn Bjørn Rørvik har vært varaordfører i Evje og Hornnes kommune i flere perioder tidligere, blant annet i perioden 2019-2023. 

 

Kommunestyret 

Se hvem som er valgt inn i kommunestyret og kontaktinformasjon til de i vår innsynsløsning:

Gå til innsynsløsningen

Her er bilde av kommunestyret i Evje og Hornnes for perioden 2023-2027:

Bilde av de som er valgt inn i kommunestyret i Evje og Hornnes kommune for perioden 2023-2027. Bildet er tatt 12. oktober 2023 - rett etter konstituerende kommunestyremøte.  - Klikk for stort bildeDisse er valgt inn i kommunestyret i Evje og Hornnes etter kommunevalget 2023. Evje og Hornnes kommune