Skal du gifte deg?

Evje og Hornnes kommune har vigselsrett, og det er både politikere og politisk uavhengige som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Slik bestiller dere vigsel 

Bestill prøvingsattest 

Det første dere må gjøre er å skaffe en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene. Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten. Den er gyldig i fire måneder. Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet dere tenker å gifte dere.

Bestill prøvingsattest på Skatteetaten.no

Raskest å søke elektronisk

Merk at dersom dere begge har norsk personnummer vil den raskeste måten å søke om prøvingsattest være elektronisk. Da får dere attesten så fort alle har skrevet under. Kommende par kan enkelt logge seg på nettløsningen, invitere sine forlovere eller vitner til å gjøre det samme, og på kort tid motta prøvingsattest gjennom Altinn.
Se mer om dette på Skatteetaten sine nettsider.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor

Bestill vigsel

Når prøvingsattesten er i orden, tar dere kontakt med kommunens servicekontor for å avtale tid for vigsel. Husk å ta kontakt i god tid. 

Prøvingsattesten må leveres på kommunens servicekontor senest to uker før vielsen. Om det er ønskelig, kan den sendes per post til Evje og Hornnes kommune v/Servicekontoret, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Endelig vielseattest vil bli ettersendt av Folkeregisteret.

Når og hvor kan vi gifte oss?

I utgangspunktet tilbys borgerlige vielser i kontortiden på hverdager, men om dere har andre ønsker så ta kontakt med oss. Furuly flerbrukshus eller kommunehuset vil normalt brukes til vielser, men vi er fleksible så langt det er praktisk mulig. Ta kontakt, så finner vi ut av det.

Hvem kan vigsle? 

I Evje og Hornnes kommune utføres vigsler av ordfører/varaordfører. Ønsker du en politisk uavhengig vigsler, har kommunedirektør og økonomisjef også vigselsrett. Minimum én representant for kommunestyret har også vigselsrett.

Hvordan foregår en vigsel?

Paret, forlovere og eventuelle gjester møter opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Sammen med vigsler går dere gjennom det praktiske, for eksempel om dere skal utveksle ringer, ha musikk, diktlesning eller annet.

Gyldig legitimasjon må fremvises. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. Hvis det er behov for tolk må vi få beskjed i god tid før vigselsdagen, og hvilket språk. 

Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Hva skjer videre?

Alle som gifter seg, mottar en bekreftelse fra Skatteetaten på Alltinn.

Trenger du en vigselsattest på papir, eller ønsker du en kopi, kan du bestille det på Skatteetaten sine nettsider.

Hva koster det?

Borgerlig vigsel i Evje og Hornnes kommune er gratis.

 

Veien til ekteskapet - steg for steg

På nettsidene til Skatteetaten finner du oppdatert informasjon om den formelle prosessen for å inngå ekteskap - steg for steg. 

Veien til ekteskapet - steg for steg