Familieteam

Familieteam er et gratis lavterskeltilbud til familier med barn og ungdom fra 0 til 20 år, som opplever at de har utfordringer i hverdagen. Familieteamet er opptatt av å forebygge og styrke barn og unges psykiske helse, og bidra til å skape gode oppvekstvilkår, i tett samarbeid med foresatte og nettverk.

Åpningstider

Mandag kl. 09:00-15:00
Tirsdag kl. 09:00-15:00

Kontakt familieteam

For foreldre

Foreldre kan selv ta kontakt med familieteam for å avtale samtale, og for å få råd og veiledning. Ta kontakt via e-post familiesenter@e-h.kommune.no eller ved å ringe oss på 47 60 13 44.

For andre som samhandler med familiene

Barnehager, skoler og barne- og familietjenestene kan, etter samtykke med foreldre/foresatte, sende en henvisning til familieteam, med ønske om samtaletilbud for foreldre. 

Henvisningsskjema til familieteam

Etter at familieteam har mottatt henvisning vil de ta kontakt med foreldre/foresatte. Dersom familieteam vurderer at de ikke er riktig tiltak, vil henviser bli kontaktet.

Når kan du kontakte familieteam?

  • Dersom du/dere strever med å forstå barnets adferd.
  • Dersom du/dere opplever at det er vanskelig å sette grenser.
  • Dersom du/dere opplever at det er konflikt og dårlig atmosfære i familien.

Hva kan familieteam tilby?

  • Tidlig hjelp og støtte til gravide, barn, ungdom og familier som opplever ulike utfordringer i livet.
  • Familiesamtaler
  • Individuelle støtte- og veiledningssamtaler med barn, unge og foresatte.
  • Foreldreveiledning - hjelp til å bygge foreldrekompetanse og styrke foreldre som ressurs.
  • Samarbeid med andre instanser, og hjelp til å holde kontakt med disse ved behov.

Om familieteam

Familieteam er et tiltak i Evje og Hornnes kommunes handlingsplan mot barnefattigdom.

Handlingsplan mot barnefattigdom

Denne planen ser på levekårsutfordringer i kommunen og nasjonale føringer for å medvirke til inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier. Et mål er også å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier. 

Målgruppen er: 

  • barn og unge i familier med vedvarende lav inntekt
  • unge voksne mellom 18-25 år som ikke er i opplæring eller arbeid

Her finner du planen:

Handlingsplan mot barnefattigdom 2023-2026 (PDF, 483 kB)

Her finner du familieteam

Postadresse: Ljosheimvegen 5, 4735 Evje. 
Besøksadresse: Ljosheimvegen 5, 4735 Evje. Bruk venstre inngang på Evjeheimen. Familieteam er i lokalene til helsestasjonen.