Familievernkontoret

Familievernkontor finnes over hele landet. De tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper til de som opplever vansker eller kriser i familien. Tilbudet er gratis og trenger ingen henvisning.

Åpningstider

Det er familievernkontor på Evje hver torsdag kl. 08:30-15:00.

De tilbyr mekling og par- og familieterapi, og dekker kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes, Lillesand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Risør, Grimstad, Froland og Arendal.

Kontakt familievernkontoret

Telefon: 370 05 780

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time. 

Hva kan familievernkontoret hjelpe med?

Les om dette på bufdir.no

Her finner du familievernkontoret

Besøksadresse: Sagatunbygget, Ljosheimvegen, 4735 Evje.