Koordinerte tjenester

Koordinerende enhet er fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Enheten skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud til de med individuell plan og koordinator. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastlege, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Hva er koordinerende enhet (KE)?

Koordinerende enhet er en del av helse- og omsorgstjenesten i Evje og Hornnes kommune. Den har overordnet ansvar for individuell plan (IP) og koordinator/barnekoordinator, og behandler søknader om disse tjenestene.

Slik søker du

For å få en koordinator, barnekoordinator eller individuell plan søker du via elektronisk skjema. Skjema finner du her:  

Søknad om koordinerte tjenester i helse og omsorg

Søknad om barnekoordinator

Andre koordinerende enheter i helseregionen

Koordinerende enhet ved Sørlandet sykehus

Regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus