Midt-Agder PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud

Evje og Hornnes, Iveland, Åseral og Vennesla kommuner utgjør til sammen Midt-Agder PPT. Vennesla kommune er vertskommune. 

Vennesla kommunes nettside finner du mer informasjon om pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Her finner du Midt-Agder PPT

Besøksadresse: Hunsøya, 4700 Vennesla.