Søk SFO-plass

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. klasse, og til elever med spesielle behov i 5. til 7. klasse. Det er SFO-tilbud både ved Evje barneskule og Hornnes barneskule. 

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning for skoleåret 2024/2025 er 8. april 2024. For å være sikker på å få plass må man søke innen fristen.

Slik søker du om SFO-plass

For å søke om SFO-plass logger du deg inn i foresattportalen til Visma:

Søk SFO-plass

 

Om søknadsprosessen

  • Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.
  • Når du har logget inn får du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.
  • Når du har fylt ut nødvendig informasjon i søknaden din, sendes den elektronisk, direkte fra foresattportalen.
  • Når søknaden er sendt, vil du få en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

I disse to korte veiledningene kan du få hjelp til hvordan du søker om SFO-plass: