Landbrukskontoret

Finn mer informasjon hos Landbruksdirektoratet

Mye av informasjonen på vår kommunes landbrukssider viser videre til Landbruksdirektoratet sine nettsider. Landbruksdirektoratet er faginstans på sitt område. På deres nettsider finner du oppdatert og god informasjon om det meste innen landbruk og skogbruk. Ta en kikk her: 

Landbruksdirektoratet sine nettsider