Søk om SFO-plass innen 8. april

Ønsker du å ha barnet ditt på SFO skoleåret 2024-2025, må du huske å søke om plass innen 8. april 2024.

Hovedopptaket for SFO-plass for neste skoleår er på våren, med frist i april. Opptaket gjelder for ett skoleår om gangen. 

Les mer om SFO-plass i Evje og Hornnes her.

Slik søker du

For å søke om SFO-plass logger du deg inn i foresattportalen til Visma:

Søk SFO-plass

Oppholdstider og priser 

Pris for SFO-plass skoleåret 2024/2025

Fra 1. august 2024 vil SFO ha følgende tilbud og satser:
Pris for SFO-plass skoleåret 2024/2025
Trinn 1-6 timer per uke 6,5-12 timer per uke 12,5-17 timer per uke 17,5-26,5 timer per uke
1. og 2. trinn 0 kr 0 kr 625 kr 1450 kr
3. og 4. trinn 1057 kr 1853 kr 2367 kr 2743 kr

 

Forslag om 12 timer gratis SFO også for 3. trinn

Utdanningsdirektoratet foreslår i en nasjonal høring å endre reglene om moderasjonsordningen om 12 timer gratis SFO til også å gjelde 3. trinn fra skoleåret 2024-2025. I dag gjelder ordningen for 1. og 2. trinn. Høringsfristen er 26. mars 2024.

Dersom denne ordningen trer i kraft, så vil det i Evje og Hornnes gjennomføres ved at det på foreldrebetalingen trekkes fra inntil 12 timer per uke fra den oppholdstiden som elever i 3. trinn har tilbud om i SFO.

Satser for foreldrebetaling SFO 3. trinn blir da som for 1. og 2. trinn. 

Les høringen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider: 

Høring om utvidelse av ordningen med 12 timer gratis SFO for elever på 3. trinn