Nytt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Kommunestyret vedtok i møtet 25. april 2024, sak 31/24, planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034. 

Hva er et planprogram?

Planprogram er et verktøy som skal sikre en god og ryddig planprosess, og det skal gi forutsigbarhet i planarbeidet. 

Hensikten med planarbeidet er å lage en ny samfunnsdel som skal fungere som et godt styringsdokument for en bærekraftig og framtidsrettet utvikling av Evje og Hornnes.

Se dokumentene her

Nytt vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Se saksprotokollen fra møtet i kommunestyret 25. april 2024 her.

 

Om revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034

Planprogrammet som nå er vedtatt, sier noe om hvorfor vi skal revidere og hvordan vi skal gjøre det. 

Kommuneplanen som skal revideres kan du se på denne siden: 

Kommuneplanen: Kommuneplanens samfunnsdel