Reglementer

Her finner du vedtatte reglementer og styringsdokumenter som gjelder for de politiske organene i kommunen. I tillegg vil du finne reglement som regulerer forholdet mellom politisk og administrativt nivå, samt andre reglementer som kommunestyret har vedtatt som styringsdokumenter for driften av kommunen.