Vil du være med å påvirke?

Evje og Hornnes ønsker engasjerte innbyggere! Det er de som bor her som har mest igjen for at kommunen blir så bra som mulig. Følg med på hva som skjer - i lokalsamfunnet ditt, i kommunens planer på høring, på nye prosjekter og i politikernes møtekalendere.

Kanskje vil du også engasjere deg politisk i et av partiene i kommunen?

Evje og Hornnes kommune inviterer med jevne mellomrom til dialog med innbyggerne. Eksempler på dette er i åpne møter, på befaringer, i mulighetsstudier og når vi har forslag til planer som vi ønsker tilbakemeldinger på.

Benytt muligheten til å si din mening! 

 

Se hva som ligger ute til kunngjøring og på høring

Gå til kunngjøringer og høringer